Политика за приватност

You are here

Политика за приватност

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се обврзува дека ќе ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на веб страницата rsbsp.org.mk. rsbsp.org.mk може да собира лични податоци од корисниците/посетителите само со нивна согласност. 

rsbsp.org.mk користи „cookies“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернет страницата на своите потреби, за да го направи побрзо вчитувањето на страницата во прелистувачот на посетителите и да го подобри корисничкото искуство. При вашата посета на rsbsp.org.mk серверот автоматски ја бележи IP адресата на корисникот на сајтот, детали за интернет прелистувачот кој го користите, оперативниот систем на вашиот компјутер, а собира информации и за времето на посета. Ваквите информации ни овозможуваат статистика за посетеноста на нашата веб страница, а крајната цел е анализа на најпопуларните содржини меѓу посетителите со која ќе овозможиме подобри услуги и содржини за нашите посетители.

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата под ниту еден услов овие податоци нема да ги направи достапни на трета страна, освен во случај кога таква обврска е регулирана со закон.

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се обврзува дека на најдобар можен начин ќе ги заштити овие податоци, но не може да одговара доколку таквите информации бидат украдени од нашите сервери, нивна злоупотреба, во случај на неовластен упад во нашиот систем или други незаконски активности на корисниците

rsbsp.org.mk содржи линкови кон надворешни страници кои кога е можно ќе се означуваат како такви. rsbsp.org.mk нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од сопственaта веб страница и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица. 

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Владимир Лазаров, 
тел: 075 247 191,
меил: vladimir.lazarov@rsbsp.org.mk

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот