Политика за приватност

You are here

Политика за приватност

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се обврзува дека ќе ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на веб страницата rsbsp.org.mk. rsbsp.org.mk може да собира лични податоци од корисниците/посетителите само со нивна согласност. 

rsbsp.org.mk користи „cookies“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернет страницата на своите потреби, за да го направи побрзо вчитувањето на страницата во прелистувачот на посетителите и да го подобри корисничкото искуство. При вашата посета на rsbsp.org.mk серверот автоматски ја бележи IP адресата на корисникот на сајтот, детали за интернет прелистувачот кој го користите, оперативниот систем на вашиот компјутер, а собира информации и за времето на посета. Ваквите информации ни овозможуваат статистика за посетеноста на нашата веб страница, а крајната цел е анализа на најпопуларните содржини меѓу посетителите со која ќе овозможиме подобри услуги и содржини за нашите посетители.

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата под ниту еден услов овие податоци нема да ги направи достапни на трета страна, освен во случај кога таква обврска е регулирана со закон.

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата се обврзува дека на најдобар можен начин ќе ги заштити овие податоци, но не може да одговара доколку таквите информации бидат украдени од нашите сервери, нивна злоупотреба, во случај на неовластен упад во нашиот систем или други незаконски активности на корисниците

rsbsp.org.mk содржи линкови кон надворешни страници кои кога е можно ќе се означуваат како такви. rsbsp.org.mk нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од сопственaта веб страница и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица. 

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Владимир Лазаров, 
тел: 075 247 191,
меил: vladimir.lazarov@rsbsp.org.mk

Your suggestions and comments

You can present useful ideas, proposals, and projects from all spheres in traffic safety through this form.

The contact form on the website is used exclusively for submitting electronic messages and contact with the Republic Council for Road Traffic Safety. The data sent through it, such as name and surname, e-mail, contact phone, and the content of the message are used only for contact with the sender of the message and will not be shared with third parties.

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот